Framsida
Hovudside
Styret i OIL
Vedtekter
Styringsdok.
Møter OIL
Kontakt oss
Resultatlister
Sykkel
Ski
Friidrett
Idrettsmerke
Tur
Turngruppa
Økonomigruppa
Ikkje Dytt
Valnemd
Nyhende
Kontakt oss
Kontakt person finn du under dei forskjellige gruppene.

 

Styringsdokument
Omvikdalen Idrettslag

(Godkjent - Årsmøte 14.02.2016)

 

Innholdsfortegnelse

1.Innleiing

2.Styringsprinsipp

   -Hovudstyre

   -Gruppeleiarar

   -Kompensasjonsreglar

3.Medlemskontingent

4.Treningsavgift

5.Reisegodtgjersle og Startkontingent

   -I kommunen

   -Innanfor Hordaland Krets

   -Utanfor Hordaland Krets

 
 

 1. Innleiing

Dette dokumentet omtalar retningslinjene for Omvikdalen Idrettslag. Her finn ein

oversikt over styringsprinsipp, prisar og treningssatsar, retningslinjer for

reisegodgjersler, refusjonsordningar m.m.

 
 

2. Styringsprinsipp

Hovudstyre

Kasserar / leiar skal ha eit pengeskrin med kr. 2.000,- i vekslepengar. Der kan

gruppene gå å låna / levera tilbake. Kasserar må alltid sjå at det er småpengar i

skrinet.

 

Gruppeleiarar

Gruppeleiarar skal gå tjenestevei om det er noko spesielt som foregår i

gruppene. Ta kontakt med hovedstyre.

 

Gruppeleiarane kan kjøpa inn utstyr for inntil kr. 2.000,-. Innkjøp utover denne

grensa skal fyrst klarerast med hovudstyret.

 

Spinning har eit pengeskrin med kr. 500,- i til vekslepengebruk. Skal fylgja ny

leiar for spinning heile tida.

 

Kompensasjonsreglar

Hovudstyre:

Leiar i hovudstyre får kr. 1.000,- i året til dekning av utgifter som kjøyring,

telefon og liknande.

 

Ski:

Trenarar i skigruppa får gratis parkering og løypeavgift i Fjellhaugen Skisenter.

 

Spinning:

Instruktørar på spinning får kjøpa treningsklær for kr. 1.000,- pr. aktivitetsår (haust + vår - fylgjer skuleåret). Har dei to timar i veka, kan dei kjøpa klær for kr. 2.000,- osb.

 

Gruppeleiarar og andre:

Dersom nokon har store utgifter (telefonutgifter etc.), kan desse refunderast ved

at ein sender rekning til hovudstyre.

 
 

3. Medlemskontingent

Medlemskontingenten fylgjer kalenderåret. Kontingenten for aktuelt år sendes ut

i Mars. Til nye medlemmer gjennom året sendes medlemskontingent ut

fortløpande.

 

For å vera stemmeberettiga på Årsmøte må medlemskontingent for aktuelt år

vera betalt seinast 1 månad før Årsmøte. Årsmøte avholdes vanligvis i Januar

påfølgjande år.

 

  Beskrivelse                                        Pris

  0 – 12 år                                            Kr.   75,-

  13 år og oppover                                Kr. 125,-

  Familiemedlemskap                             Kr. 350,-

  (2 vaksne og barn til og med 15 år)

 
 

4. Treningsavgift

Er ein medlem i fleire grupper der ein skal betala treningsavgift, betaler ein

avgift for den dyraste.

 

   Beskrivelse      Ski            Sykkel       Turn

   Under 17 år      Kr. 250,-    Kr. 250,-    Kr. 100,-

   Over 17 år       Kr. 350,-    Kr. 350,-    Kr. 150,-

 

Spinning

Spinning er ei eiga gruppe under sykkelgruppa og har eigne satsar, der det blir

betalt pr. gong.

 

   Beskrivelse                     Pris

   For medlemmer               Kr. 60,- pr. gong

   For ikkje-medlemmer       Kr. 80,- pr. gong

   Klippekort (10 klipp)         Kr. 500,-

   Klippekort (20 klipp)         Kr. 800,-

 

   NB! Klippekort gjelder kun for medlemmer. Prisane gjeld frå og med 1. mars 2015.

 
 

5. Reisegodtgjersle og Startkontingent

I kommunen

Reisegodtgjersle

Born betalar kr. 20,- ved transport til trening, løp og renn.

Gruppeleiarar/trenarar må orientera borna / pårørande om denne betalinga, som

skal betalast til sjåføren.

 

Startkontingent

Barneskirenn: Må betala startkontingenten sjølve.

Merkerenn og klubbmeisterskap: Må betala startkontingenten sjølve.

Andre renn: Alle deltakarane under 17 år får dekka startkontingent. Når det gjeld

deltakarar over 17 år vert kontingenten dekka dersom det er tidtaking.

 

Innanfor Hordaland Krets

Reisegodtgjersle

Kilometergodtgjersle: Kr. 2,- for personbil, kr. 2,50 for stor bil (meir enn 5

seter). Må prøva å samla seg i færast bilar. Alle aktive betaler kr. 50,- til

sjåføren. Ferje og bompengar blir dekka av laget.

Overnatting: Dersom det er nødvendig med overnatting, kan deltakar søkja om å

få dekka inntil kr. 300. Trenarar / leiarar få dekka inntil kr. 600. Antall trenarar /

leiarar må avklarast med styret på førehand.

Reiserekning skal sendast gruppeleiar til gjennomsyn og godkjenning.

Gruppeleiar sender vidare til kasserar som og må sjå gjennom og godkjenna for

utbetaling.

Reisegodtgjersle vert kunn gitt dersom rennet er oppsett av lagleiar.

innsending av reiserekningar skal sendast til lagleiar innan 15. februar og 15.april.

 
 
 
 

Startkontigent

Startkontingent: Under 17 år eller student, blir dekka av laget.

Over 17 år, blir dekka av laget med inntil kr. 300,- dersom det er tidtaking.

 
 

Utanfor Hordaland Krets

Alt som skal dekkast av laget utanfor kretsen må takast opp med hovudstyret til

godkjenning / avslag på førehand.

 
 
 
Mal for reiserekningar
 
 
  Tilbake

 
Eldre nyhende
30.05.2016
Sponsing
Tusen takk til Kvinnherad energi for flott gåve!
Les meir
30.05.2016
Idrettsmerke
Bli med å ta idrettsmerke!
Les meir
11.01.2016
Årsmøte 2015

Tysdag 2. februar 2016 kl. 19.30 i Omvikdalen Skule.
Sakspapira er no klare.
Les meir
Samarbeidspartnere
Dynamiske websider utviklet av: iDrift AS