Framsida
Hovudside
Styret i OIL
Vedtekter
Styringsdok.
Møter OIL
Kontakt oss
Resultatlister
Ski
Friidrett
Idrettsmerke
Tur
Turngruppa
Økonomigruppa
Ikkje Dytt
Valnemd
Nyhende
Kontakt oss
Kontakt person finn du under dei forskjellige gruppene.

 

Styringsdokument
Omvikdalen Idrettslag

(Godkjent - ekstraordinært Årsmøte 22.11.2018)

 

Innholdsfortegnelse

1.Innleiing

2.Styringsprinsipp

   -Hovudstyre

   -Gruppeleiarar

   -Kompensasjonsreglar

3.Medlemskontingent

4.Treningsavgift

5.Reisegodtgjersle og Startkontingent

   -I kommunen

   -Innanfor Hordaland Krets

   -Utanfor Hordaland Krets

 
 

 1. Innleiing

Dette dokumentet omtalar retningslinjene for Omvikdalen Idrettslag. Her finn ein

oversikt over styringsprinsipp, prisar og treningssatsar, retningslinjer for

reisegodgjersler, refusjonsordningar m.m.

 
 

2. Styringsprinsipp

Hovudstyre

Kasserar / leiar skal ha eit pengeskrin med kr. 2.000,- i vekslepengar. Der kan

gruppene gå å låna / levera tilbake. Kasserar må alltid sjå at det er småpengar i

skrinet.

 

Gruppeleiarar

Gruppeleiarar skal gå tjenestevei om det er noko spesielt som foregår i

gruppene. Ta kontakt med hovedstyre.

 

Gruppeleiarane kan kjøpa inn utstyr for inntil kr. 2.000,-. Innkjøp utover denne

grensa skal fyrst klarerast med hovudstyret.

 

Spinning har eit pengeskrin med kr. 500,- i til vekslepengebruk. Skal fylgja ny

leiar for spinning heile tida.

 

Kompensasjonsreglar

Hovudstyre:

Leiar i hovudstyre får kr. 1.000,- i året til dekning av utgifter som kjøyring,

telefon og liknande.

 

Ski:

Trenarar i skigruppa får gratis parkering og løypeavgift i Fjellhaugen Skisenter.

 

Turn:

Leiar i turngruppa får kjøpe treningsklær/dekking av tlf utgifter etc for kr 2000,-

pr aktivitetsår ( haust+vår - fylgjer skuleåret).

pr aktivitetsåreiar
i turngruppa får
kjøpe
treningsklær/dekking av
tlf utgifter etc for kr
2000,- pr aktivitetsår
(haust+vår- fylgjer
skuleåret) 

eiar
i turnguppa får
kjøpe
treningsklær/dekking av
tlf utgifter etc for kr 2000,- pr aktivitetsår (haust+vår- fylgjer skuleåret)  ​

Gruppeleiarar og andre:

Dersom nokon har store utgifter (telefonutgifter etc.), kan desse refunderast ved

at ein sender rekning til hovudstyre.

 
 

3. Medlemskontingent

Medlemskontingenten fylgjer kalenderåret. Kontingenten for aktuelt år sendes ut

i Mars. Til nye medlemmer gjennom året sendes medlemskontingent ut

fortløpande.

 

For å vera stemmeberettiga på Årsmøte må medlemskontingent for aktuelt år

vera betalt seinast 1 månad før Årsmøte. Årsmøte avholdes vanligvis i Januar

påfølgjande år.

 
 
 

Lagleiar/trenarar/styremedlem 100,-​

Støttemedlem                                  150,-​

Barn u/8 år                                          250,-​

Barn u/17 år                                        350,-​

Alle o/17år                                           450,-
 
 

5. Reisegodtgjersle og Startkontingent

I kommunen

Reisegodtgjersle

Born betalar kr. 20,- ved transport til trening, løp og renn.

Gruppeleiarar/trenarar må orientera borna / pårørande om denne betalinga, som

skal betalast til sjåføren.

 

Startkontingent

Barneskirenn: Må betala startkontingenten sjølve.

Merkerenn og klubbmeisterskap: Må betala startkontingenten sjølve.

Andre renn: Alle deltakarane under 17 år får dekka startkontingent. Når det gjeld

deltakarar over 17 år vert kontingenten dekka dersom det er tidtaking.

 

Innanfor Hordaland Krets

Reisegodtgjersle

Kilometergodtgjersle: Kr. 2,- for personbil, kr. 2,50 for stor bil (meir enn 5

seter). Må prøva å samla seg i færast bilar. Alle aktive betaler kr. 50,- til

sjåføren. Ferje og bompengar blir dekka av laget.

Overnatting: Dersom det er nødvendig med overnatting, kan deltakar søkja om å

få dekka inntil kr. 300. Trenarar / leiarar få dekka inntil kr. 600. Antall trenarar /

leiarar må avklarast med styret på førehand.

Reiserekning skal sendast gruppeleiar til gjennomsyn og godkjenning.

Gruppeleiar sender vidare til kasserar som og må sjå gjennom og godkjenna for

utbetaling.

Reisegodtgjersle vert kunn gitt dersom rennet er oppsett av lagleiar.

innsending av reiserekningar skal sendast til lagleiar innan 15. februar og 15.april.

 
 
 
 

Startkontigent

Startkontingent: Under 17 år eller student, blir dekka av laget.

Over 17 år, blir dekka av laget med inntil kr. 300,- dersom det er tidtaking.

 
 

Utanfor Hordaland Krets


Det vert sett av 10 000 kr årleg for dekking av kompensasjon for deltaking på konkurransar utanfor hordaland krets. Dei som deltek kan søkje styret om støtte. Styret vil så fordele mellom innkomne søknader.

 
 
 
Mal for reiserekningar
 
 
  Tilbake

 
Eldre nyhende
02.01.2020
Årsmøte Oil 2019

Det vert årsmøte i idrettslaget torsdag 20.februar 2020
kl 20:00 i omvikdalen skule ( skulekjøkenet)


                    Styret
Les meir
30.05.2016
Sponsing
Tusen takk til Kvinnherad energi for flott gåve!
Les meir
30.05.2016
Idrettsmerke
Bli med å ta idrettsmerke!
Les meir
Samarbeidspartnere
Dynamiske websider utviklet av: iDrift AS